Romu psihologiska Saikne&Atvertiba  Tavai  specifiskai  sadarbibas vajadzibai  saistot tikai  ar Romu(ciganu) tematikas  jomam: 
1) sarakstes konsultacija; 
2)on-line konsultacija; 
3) speciala praktiska seminara sagatavosana;
4) sociali-psihologiska trenina kurss un prakse (bezdarbniekiem, gados veciem; atkarigiem; veselibas, socialam grutibam uml.)modelesana, nodarbibas
5) romu jauniesu pasizaugsme un motivesanas nodarbibas; 
6) pieauguso romu dzives vertibu un resursu speju "labaratorija";
7) romu gimenes  psihologiska klimata novertesana (soc.dienestam, skolai, ieslodzijuma vietu, policiju, sabiedribas biedribu, politiku veidotajiem) pec klienta pasutijuma pieprasijuma; 
8) mikro- psihologisko petijumu veiksana(skolas, pilsetas, jomu vai nozares, profesionalu vai petnieku  vajadzibam);
9) individuala (face of face) romu(bernu, jauniesa, pieaugusa, gimenes kopeja) psihologiska atbalsta veiksana Jusu pilseta vai ciema(pec saskanotiem datumiem, laikiem un  atrasanas vietas - ierasanas  pie Jums uz vietas)
10) starpnozares sociala un psihologiska, mediciniska, izglitibas un tiesiska - kompleksa organizesana, planosana un koordinesana
11) atbalsts  studejosiem un petniekiem ar vajadzigo psihologa- roma eksperta informaciju un romu akademiskam noradem
12) publicitates    veicinasana
13) starptautiskas nozimes sadarbibas  veidosana un parstavesanaPirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.