Mineta gadijuma ROMA PSIHOLOGIJA ir Socialas psihologijas zinatnes virziena Etnopsihologijas apaksnozares jauns novirzienu paveids. Visi paveidi, apaksvirzieni,nozares saista ar citu zinatnu nozarem. Jo daudzas zinatnes balstas (bazejas) uz vairaku zinatnu fundamentaliem petijumiem. Petijums ir  dzila analizes procesa izpete ieguta atzina par kadu svarigu paradibu, likumsakaribu vai fenomenu.  Lai atklatu  petamo patiesibu, ir nepieciesams saistit un nemt paliga citas nozares, kas dos skaidraku  redzejumu par mineto problemu. Arstam, lai saprastu ka narkotikas ir Bistamas, tas nav jaizmegina.  Lai saprastu kadus psihologiskos procesus, petnieks saista un salidzina ar izglitibas, socialas dzives un tiesibu normam uml.. Tira psihologiska veida mes tuvinamies nakamos posmos. Tomer, lai atklatu konkretu dusmu biezumu un iemeslus, petnieks vispirms atsedz un noskaidro  cilveka veselibas stavokli(mediciniski), gimenes situaciju un psihologisko klimatu(psihologisko fonu), attiecibas ar gimenes locekliem(komunikacijas nozimi), briva laika nodarbosanos(atputa), miega fiziologiju(bioritmu - kermena fiziologisko darbibu), esanas paradumus(uzturs), arpus majas aktivitates(sabiedrisko nozimi, persona komforta sajutu, pascienu) uml.  Mineta gadijuma sis cilveks petijuma par "dusmam" ir  Objekts ar objektiviem datiem(veseliba, attiecibas, veseligas intereses) un Subjekts ar subjektivu sniegumu, un pats veido stastijumu un psihologisko telu par sevi (cilveciskais faktors - pielaujamas kludas). Psihologa instrumenti precizi noteiks "dusmu biezumu un iemeslus". Istie dati  varetu paradit, ka dusmas saistas ar ieilgusam attiecibam ar vecakiem vai dzivesbiedru. Biezi dusmu uzpludi saistas ar izdegsanas sindromu. Kad minetais cilevks maz gul, bet daudz strada, ari maz laika lai paestu.  Dazreiz medz but ari ar fiziologiskam izmainam (pusaudziem, sievietem, vai vecuma robezapec 50 gadiem). Visi sie ir tikai piemeri, kas raksturo starpnozaru zinasanam, sadarbibu un patiesu datu iegusanu un visus saista viena cilveka problematiku "bieza dusmosanas" ka psihologiska problema. Tadejadi, mineta uzstadijuma - dusmu parnemto cilveka biezumu un iemeslus iegustam ar un pastarpinata izpete - aptaujas uml. Psihologiskie instrumenti ir tiesi un konkreti kas tiek izmantots velaka posma, lai gutu 90 vai 100% apstiprinajumu par aizdomam kas tika uzsaktas. Psihologa instrumentus driskt izmantot tikai speciali maciti psihologi, kuri prot  iegutos informaciju atsifret, izskaidrot un attiecigi piemerot, un sniegt profesionalu konsultaciju, atbalstu un rekomendacijas. Neprofesionali tulkojot psihologiskos datus var cilvekus iedzit dzilaka problema, veicinat depresiju, psihologiski uzvedinat uz kludainam idejam, novest lidz paskaitnieciskam darbibam.

        Tadel ir svarigi sadarboties ar profesionalam psihologa organizacijam(starpprofesionalu sadarbiba) un sekot  likuma normam(Valsts Likumama par Psihologa profesiju), kas stasies speka no 2018.gada 1.janvara, lai kontroletu un izskaustu psihologus- amatierus un sarlatanus, kuri nieva profesionalos psihologus un mazina pozitivo psihologa profesijas telu. 

 Mineta piemera tika mazliet raksturots kadas psihologijas un citas jomas ir jaiesaista un var kalpot par instrumentu patiesu uzskatu veidosana. 

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.