Biedrība „Romu Kultūras centrs” (turpmāk – biedrība) 2016.gada no 18. līdz 20.augustam organizē Otru Starptautisko Romu kultūras festivāluPAMATOJUMS


 

Biedrība "Izglītības iniciatīvu centrs"

                               2016          

Biedrība „Romu Kultūras centrs” (turpmāk – biedrība) 2016.gada no 18. līdz 20.augustam organizē Otru Starptautisko Romu kultūras festivālu (turpmāk – festivāls), kurā plāno piedalīties pasaulē slaveni romu mūziķi no vairāk nekā 16 pasaules valstīm, t.sk. no Spānijas, Francijas, Itālijas, Čehijas, Rumānijas, Moldovas, Ukrainas, Krievijas, Lietuvas, Zviedrijas u.c. Profesionālie romu mūziķi no visas pasaules, plaši pārstāvēs romu kultūras krāšņumu un dažādību, kā arī veicinās starpkultūru dialogu un sabiedrības izpratni par Eiropas vislielāko mazākumtautību - romiem.
Festivāla mērķis ir veicināt sabiedrības saliedētību un starpkultūru dialogu, lai mainītu sabiedrības aizspriedumaino attieksmi pret romiem kopumā un lauztu izveidojušos stereotipus ar mākslas un kultūras palīdzību.  
Romu kultūras un mūzikas festivāla organizēšana Latvijā ir laba iespēja romiem no visas pasaules uzrunāt plašāku sabiedrību par romu kultūras mantojumu.
 
Atsaucoties uz biedrības iesniegto 2016.gada 10.augusta vēstuli LR Ministru prezidentam Mārim Kučinskim (turpmāk – vēstule), lai nodrošinātu plašākas auditorijas piesaisti festivāla notikumam, pasaulē populārais mūzikas telekanāls Mezzo piekritis pārraidīt festivālu video ierakstā izlases kārtībā visa gada garumā. Biedrība ir vienojusies par savstarpēju sadarbību ar telekanālu Mezzo. 
Savā 2016.gada 25.maija atbildes vēstulē festivāla organizatoriem, telekanāla Mezzo komunikācijas un attīstības asistente Konstance Emerate (Constance Emerat) informēja par video (gaismas) un audio (skaņas) formātu prasībām, kuras ir nepieciešams nodrošināt, lai realizētu festivāla koncertu pārraidi telekanālā Mezzo. Diemžēl biedrībai nav papildus līdzekļu, lai nodrošinātu telekanāla Mezzo uzstādītās prasības, tāpēc bez atbilstoša finanšu atbalsta festivāla koncertus nebūs iespējams pārraidīt minētajā telekanālā.
Kā norādīts vēstulē, telekanālā Mezzo auditorija ir vairāk nekā 28 miljonu skatītāji 55 valstīs, ieskaitot Latviju. Tāpēc festivāla pārraides telekanālā Mezzo ļaus nodrošināt iespēju lielai auditorijai no visas pasaules noskatīties festivāla koncertus, kā arī pozitīvi atspoguļot Latviju kā kultūras dažādību, t.sk. romu kultūras dažādību, popularizējošu valsti. Līdz ar to ir pamats uzskatīt, ka minētais festivāla organizēšana un to pārraide telekanālā Mezzo ir valstiski īpaši nozīmīgs pasākums.
Finansējumu minētājiem mērķiem nebija iespējams iepriekš paredzēt, jo biedrība ir informējusi par šāda finansējuma nepieciešamību neilgi pirms festivāla īstenošanas (2016.gada 10.augusta biedrības vēstule LR Ministru prezidentam Mārim Kučinskim). Iepriekš biedrībai bija iespēja iesniegt projektu par festivāla tehnisko nodrošinājumu atbilstoši telekanāla Mezzo uzstādītajām pārraides prasībām kādā no finansēšanas atbalsta programmu projektu konkursiem, bet šāds projekts netika iesniegts.
Ņemot vērā izveidojušos situāciju, papildus nepieciešamais finansējums no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” ir 30 000 euro. Līdzekļu piešķiršana ir nepieciešama, lai nodrošinātu Otrā Starptautiskā Romu kultūras festivāla koncertu skatuves noformējumu un video ierakstīšanu, atbilstoši telekanāla Mezzo uzstādītajām gaismas un skaņas pārraides prasībām.

 Kultūras ministrija, Finanšu ministrija.

Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” (turpmāk – Projekts) sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1644 „Kārtība, kādā pieprasa un izlieto budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” līdzekļus” 3.punktu.
stiprināt dažādu etnisko grupu savstarpējo izpratni un demonstrēt multikulturālas kopienas ieguvumus, popularizējot tolerances piemērus par panākumiem starpkultūru saskarsmē.

Video veidošana "Tolerance kā personības kvalitāte". Tika izveidota 10 min 19 sekundes gara videofilma, kas popularizē praktiskus ik dienas dzīves un darba labos piemērus un ieguvumus saskarsmē ar citu etnisko grupu cilvēkiem. Videofilma ir brīvi pieejama jebkuram interesentam. Lai nodrošinātu kvalitatīvu rezultātu tika veikta un apkopota informācija par Jēkabpils multikulturāliem darba kolektīviem un video veidošanai tika iegādāta video apstrādes programmas komerclicence.                               

 Jelgavas pilsētas un rajona čigānu biedrība "Romanu čačipen"

2016

"Iepazīsti mūs tuvāk!"

01.09.2016. – 19.12.2016.

Mērķi:
-          romu kopienai veiksmīgāk iesaistīties sabiedriskajos procesos, veidot labvēlīgus sociālos apstākļus, kā arī kopt romu kultūru un tradīcijas;
-         stiprināt biedrības kapacitāti, veicināt projektā iesaistīto biedrību un tās cilvēkresursu attīstību.
1.      Informatīvi izglītojošs klubs bērniem, kurā darbojās dažāda vecuma un tautību bērni. Bērni iepazinās ar dažādām kultūrām, tostarp arī romu, un kopā iestudēja pasaku "Vecīša cimdiņš", ko noprezentēja noslēguma pasākumā, kā arī uzstājās ziemassvētku bērnu pasākumā. Projekta gaitā bērni ir iztulkojuši un iemācījušies dziesmas "Zvaniņš skan" tekstus kā arī ir iztulkojuši dažus Ziemassvētku dzejoļus romu valodā.
2.      Noslēguma pasākumā ir noprezentēti projekta sasniegtie rezultāti. Jaunie mākslinieki parādīja lugu "Vecīša cimdiņš", dziedāja dziesmu "Zvaniņš skan" latviešu un romu valodā, kā arī skaitīja dzejoļus romu valodā un uzdeva klātesošiem mīklas par Ziemassvētku laiku.

 

 Biedrība "ZORA-7"

"Dzīves krustceles"
01.09.2016. – 19.12.2016.

Mērķis: mazākumtautību integrēšana sabiedrībā.
Pasākums trūcīgajām un daudzbērnu ģimenēm "Ziemassvētku prieks". Pasākuma 1.daļā tika organizēts koncerts kurā piedalījās biedrības brīvprātīgie un 9.klases skolnieces. Pasākuma 2.daļā tika organizētas rotaļas bērniem pie egles, izlozes un dāvanu saņemšana. Turpmāk veiksmīgu pasākumu organizēšanai projekta ietvaros biedrība iegādājās sintezatoru un mikrofonus.

 

 

 

 

 REALIZĒTIE  ROMA  PROJEKTI  2015 - atvērt šeit    LATVIJAS_ROMA_PROJEKTI__2015_1.docx