Latvijas Roma Psiholoģiskās darbības pakalpojuma izklāsts:

 Psiholoģiskais kabinets : MĀNUŠS   ČAČUNIPEN  (cilvēka  īstenība)(person reality)

1.     Roma psiholoģiskā palīdzība:

a) individuāli/ģimenes un biedrību, valsts un nevalstisko organizāciju konsultēšana (par roma kultūras, sadzīves, personības, izglītojošiem, nodarbinātības, attiecību, pašvadība u.c. psiholoģiskajiem aspektiem); Psiholoģiskais atbalsts  tiek piedāvāts  aptverot roma visu dzīvi – no dzimšanas un dziļam vecumam.

2.     Latvijas  monoritāšu psiholoģiskā palīdzība: (par  integrācijas, migrācijas veidu, reliģiskiem, dzimuma, etniskiem, personības dažādībām  u.c.  psihologiskajiem  jautājumiem

3.     Latvijas  Roma psihologisko pasūtījumu  pētījumu veikšana (pēc pieprasījuma)

4.     Rehabilitācijas(re-abilitacijas) psiholoģiskā palīdzība(individuāli /grupas):

a)roma  pārstāvim ( psihologa  kompeteces ietvarā)

b)monoritāsu pārstāvim(sociālais statuss, rase, etniskā piederība un rase, dzimuma identitātes piederība, migrācijā (re-emigrācijā) esošs pārstāvis utml. ( psihologa  kompeteces ietvarā)

c) Minēto kategoriju  klientiem  (punkti 1.,3.,4. Punkti – pēc  likumīga pieprasījuma)psiholoģiskais  izvērtējums, diagnostika un atzinuma rakstisana

5.  Psiholoģiskais  novērtējums un atzinums, sadarbojoties  starpprofesionālā komandā -  pēc pieprasījuma(no izglītības iestādēm, sociāliem dienestiem, pašvaldības pārstāviem,  probācijas dienests, etnisko studiju centra pētniekiem, profesionāļa(jurista, cita psihologa, medicīnas personāla, sociālā darbinieka u.c.)

6. Starptautiskā Roma biedribu un psihologu   sadarbība, kuri profesionāli   līdzīgi aktualizē un risina roma psiholoģiskos jautājumus(Apvienotā Karaliste, Spānija, ASV, Latvija u.c.)

Darba valoda:

·        Latviešu

·        Krievu

·        Angļu

Izglītība:

·        Psiholoģijā(Augstākā profesionālā,2005  un Maģistra grāds,2007), Latvija   

·        Īpašā, izglītības dažādības (Latvijas Universitāte un Spānijas, U.N.E.D.)

·        Sociālā aprūpes darbs (Apvienotā Karaliste, Londona)

Darba vieta:  Latvijas pilsetās – plānots atvērt   psiholoģiskais kabinets : MĀNUŠS   ČAČUNIPEN  - pilsētās : Liepāja, Ventspils, Rīga, Valmiera, Jelgava, Jēkabpils, Daugavpils. Darba vieta -pamatā Latvijā, bet arī citā valstī(pēc pieprasījuma)

*** psiholoģiskā darbība  pēc  iepriekšēja saskaņota plāna

*** psiholoģiskās konsultācijas  pēc  vienošanās  individuāla grafika

***  Atbalstu  un psiholoģisko  palīdzību  iespējams saņemt izmantojot  Skype, e-pastu, video zvanus (VIBER, Whats Up),draugiem.lv, Facebook.com ,  telefona zvanus, skanēšana, PDF programmas lietošana. Drīkst izmantojot distances komunikācijas iespējas, neatkarīgi, kurā valstī klients atrodas.

Pakalpojumi  ir  BEZMAKSAS/ MAKSAS

Maksas  modeļa principi:

1.Brīvprātīgs princips (viena reize; atkārtoti noapaļota viena apmaksa pēc vienošanās)

2. Roma biedrību un projekta ietvarā - vienošanās par summu

3.Viena cilvēka ietvarā - minimums 3,5,10 tikšanās(komunikācijas) reizes vienošanās summa

 4.Ģimenes ietvarā - 1,3,5 tikšanās(komunikācijas) reizes vienošanās summa

5.Pašvaldība (sociālais dienests u.c.) veic apmaksu pēc plānotā psiholoģiskā papakalpojuma vajadzības


Kontaktinformācija:

e-pasts: tertats@inbox.lv

Facebook.com- Andris Tertats

Draugiem.lv-Andris Tertats

Text un Whats Up – 00447908469154

         Ar detalizētu  informāciju  varat iepazīties personīgā mājas lapā: http://www.romapsychologyandristertats.com/

   2018.gada februāris

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.