https://www.km.gov.lv/lv/integracija-un-sabiedriba/romi

Atsevišķa sadaļa: 

Romi

Romi jeb čigāni ir viena no senākajām mazākumtautībām Latvijā, jau no 16.gs. viņi ir neatņemama Latvijas kultūras dažādības sastāvdaļa. Romi ir uzskatīti par skaitliski lielāko mazākumtautību Eiropā. Pēdējos gados Eiropas un citās valstīs, arī Latvijā, ir novērojama tendence apzīmēt daudzskaitlīgu kopienu ar endonīmu „Romá” (latviskā versijā „romi”), kas kopš Pirmā Pasaules Romu kongresa 1971.gadā pakāpeniski kļuvis par visu romu tautību universālo pašnosaukumu.

                  Ņemot vērā Latvijas sociāli ekonomisko situāciju, īpaši izglītības, nodarbinātības, veselības aprūpes un mājokļu jomā, un nelielo romu iedzīvotāju skaitu valstī, Kultūras ministrija, sadarbībā ar līdzatbildīgajām ministrijām, 2012.gadā izstrādāja Eiropas vadlīnijām atbilstošu nacionālās politikas pasākumu kopumu romu integrācijai. Šie pasākumi ir iekļauti rīcības plānā, kas izstrādāts Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu 2012.–2018.gadam īstenošanai.
Kontaktpersona
Deniss Kretalovs, Sabiedrības integrācijas departamenta Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas vecākais referents. Tālrunis: 67330312; e-pasts: Deniss.Kretalovs@km.gov.lv 


Konsultatīvā padome
 
       Romu integrācijas politikas īstenošanas konsultatīvās padomes sastāvs:
Anita Kleinberga – Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas vadītāja;
Deniss Kretalovs – Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas vecākais referents;
Dace Vītola – Ekonomikas ministrijas Būvniecības un mājokļu politikas departamenta Mājokļu politikas nodaļas vadītāja;
Olita Arkle – Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta vispārējās izglītības eksperte;
Evija Kūla – Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas departamenta vecākā eksperte;
Iveta Volkovska-Cielav– Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta Vides veselības nodaļas vecākā referente;
Dace Ziediņa – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts attīstības plānošanas departamenta Teritoriju attīstības novērtēšanas nodaļas vecākā referente;
Jeļena Šaitere – Nodarbinātības valsts aģentūras Pakalpojumu departamenta Karjeras attīstības atbalsta nodaļas vecākā speciāliste;
Alda Sebre – Sabiedrības integrācijas fonda Projektu nodaļas vadītāja;
Roksana Rudeviča – biedrības „Romu kultūras centrs” vadītāja;
Ilga Antūža – Jelgavas pilsētas domes administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvaldes vadītāja;
Daina Sproģe – Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras direktore;
Kaspars Arhipovs – Sabiedrības integrācijas biedrība „Alternativas” valdes loceklis;
Rino Rudevičs – biedrības „Latvijas Romu Jaunatne un Draugi” priekšsēdētājs;
Ludis Putraševics – Talsu romu biedrības priekšsēdētājs;
Haralds Didžus – Jelgavas čigānu kultūras biedrības „Romani čačipen” vadītājs;
Dainis Krauklis – eksperts romu jautājumos;
Mihails Marcinkevičs – biedrības „Čigānu kultūras attīstības biedrības „ME ROMA”” valdes loceklis;
Vjačeslavs Nefjodovs – biedrības „Nēvo Drom D” priekšsēdētājs;
Normunds Rudevičs – Ārvalstu organizācijas „Starptautiskā Romu Apvienība” pārstāvniecības pārstāvis;
Daiga Zaķe – biedrības „Izglītības iniciatīvu centrs” direktore;
Sigita Zankovska-Odiņa – Latvijas Cilvēktiesību centra politikas analītiķe

Resurss ņemts no : https://www.km.gov.lv/lv/integracija-un-sabiedriba/romi/konsultativa-padomeMazākumtautību pārstāvju skaits Latvijā   (SCP dati) Skaits %  2017 

Jaunākie Centrālās Statistikas Pārvaldes (CSP) dati liecina, ka 38% Latvijas iedzīvotāju pieder mazākumtautībām 

2017  Pavisam 1 950 116 100,0
 Latvieši 1 209 401 62,0 
Krievi 495 528 25,4 
Baltkrievi 64 257 3,3
 Ukraiņi 43 623 2,2
 Poļi 40 583 2,1
 Lietuvieši 23 327 1,2
 Ebreji 4 873 0,2
 Čigāni (romi) 5 191 0,3
 Vācieši 2 529 0,1 
Igauņi 1 731 0,1 
Citas tautības, ieskaitot neizvēlētu un nenorādītu tautību 59 073 3,1
 Avots: CSP

Mazakumtautibu lidzdaliba petijuma zinojums 2017


  1935 1989 2000 2011 2014 2015 2016 2017
ROMI(ČIGĀNI) LATVIJĀ 3839 7044 8205 6643 5594 5388 5297 5191

Mazākumtautību pārstāvju skaita izmaiņas Latvijā

Avots: CSP, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts Rīga 2017, Mazākumtautību līdzdalība demokrātiskajos procesos Latvijā , ANALĪTISKAIS ZIŅOJUMS

PILNS PĒTĪJUMS SEIT:   Mazakumtautibu_lidzdaliba_petijuma_zinojums_2017_1_.pdf