Žurnālā  http://www.kvestnesis.lv/?menu=doc&id=152943

Nr.7 (63) 2007. gada 14. februāris

             

Mudina darbam izvēlēties čigānus

 

Valsts programma "Čigāni (romi) Latvijā" un Microsoft Latvija atbalstītā romu datorprasmju projekta ietvaros gūtā pieredze liecina, ka neskaitāmajiem stereotipiem apvītās tautības - čigānu - pārstāvji var būt labi darbinieki.

Tam, ka čigāni ir tautība, kas Latvijā stereotipam un riskam neatrast darbu ir pakļauti visvairāk, piekrīt arī Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās (ĪUMSIL) Oskars Kastēns, atgādinot, ka vienlīdzīgām iespējām uz darbu mūsu valstī jābūt visiem. Ministrs atzīst, ka izglītības līmenis neļauj čigāniem piekļūt mūsdienu saspringtajam darba tirgum, tomēr situācija uzlabojas, jo stereotipi sāk mainīties uz labo pusi.

 

Viņi ir talantīgi!

Čigānu biedrības "Nevo Drom" informācija liecina, ka no Latvijas darba meklējumos uz citām Eiropas valstīm pēdējos gados izbraukuši aptuveni 7000 čigānu. Tātad var secināt, ka ārpus Latvijas čigāni darbu atrod bez īpašiem šķēršļiem. Turklāt šajā kontekstā ir īstais brīdis atcerēties, ka mēdz teikt: ja čigāns no kādas valsts bēg, tad ir vai būs slikti.

"Microsoft Latvija" vadītājs Sandis Kolomenskis, iesaistoties čigānu datorprasmju iemaņu apgūšanas projektā, ir pārliecinājies, ka čigāniem talanta līmenis ir pat lielāks nekā citu tautību pārstāvjiem, jo izrādās, ka čigāni datorprasmes apgūst daudz ātrāk. S.Kolomenskis saka: "Man gribētos, lai pēc datorprasmju apgūšanas čigāni stāstītu, kā viņiem veicies, tā iedrošinot līdzīgām apmācībām arī citus savas tautības pārstāvjus.

Tomēr man gribētos čigānus redzēt ne tikai kā labus izpildītājus, bet arī kā menedžerus un vadītājus. Tādēļ mudinu tagadējos uzņēmumu vadītājus meklēt talantus, necīnoties tikai par tiem, kas jau šobrīd ir topā, bet meklējot jaunas personības!"

 

Arī čigāni aizbrauc

Lai gan ĪUMSIL Mazākumtautību departamenta direktore Irina Vinnika apgalvo, ka statistika liecina: valsts valodu Latvijā zina 98% Latvijā dzīvojošo čigānu, pašu čigānu teiktais liecina ko citu. Aleksandrs Levickis no Daugavpils ir beidzis čigāniem paredzētos apmācības kursus Daugavpilī un uzskata, ka daudz lielāka problēma par datorprasmju trūkumu čigāniem ir valsts valodas nezināšana. Viņš saka: "Jā, es zinu, ka dzīvoju Latvijā, bet nevienam nav noslēpums, kā savulaik latviešu valodas stundās trijniekus lika par smukām acīm. Daugavpils čigāni nezina latviešu valodu, bet bez šīm zināšanām visas darba tirgus durvis ir ciet."

Latvijas Romu apvienības Daugavpils koordinators Vjačeslavs Ņefjodovs atzīst: "Rīkojot datorapmācības kursus čigāniem, saskārāmies ar ļoti daudzām problēmām. Čigāni lielākoties dzīvo nabadzībā un viņi tik daudz nedomā par mācībām, bet gan par to, kā nodzīvot šo dienu. Bet valstij ir jādomā, ko darīt! Jo laikā, kad tik ļoti trūkst darbaroku, tā vietā, lai ievestu strādājošos no ārzemēm, jāapjēdz, ka arī čigāni ir mūsu rezerves. Tā taču ir vesela armija!"

 

Lolita Lūse, "KV"

 

Der zināt

 

Čigānu (romu) kopienas attīstība Latvijā ir cieši saistīta ar čigānu (romu) tautas identitātes saglabāšanu globalizācijas apstākļos. Latvijā čigāni (romi) dzīvo jau kopš 16. gadsimta. Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes iedzīvotāju reģistra statistikas datiem 2006. gada sākumā Latvijā dzīvoja 8498 čigāni (romi), tas ir 0,3% Latvijas iedzīvotāju. Taču čigānu (romu) NVO līderi un pētnieki izsaka pieņēmumus, ka Latvijā varētu būt no 15 000 līdz 18 000 čigānu (romu). 

Avots: ĪUMSIL

 

Ikvienam ir vienlīdzīgas tiesības uz darbu, taisnīgiem, drošiem un veselībai nekaitīgiem darba apstākļiem, kā arī uz taisnīgu darba samaksu. Šīs tiesības nodrošināmas bez jebkādas tiešas vai netiešas diskriminācijas, neatkarīgi no personas rases, ādas krāsas, dzimuma, vecuma, invaliditātes, reliģiskās, politiskās vai citas pārliecības, nacionālās vai sociālās izcelsmes, mantiskā vai ģimenes stāvokļa, seksuālās orientācijas vai citiem apstākļiem. 

Avots: "Darba likums"

 

Jau tagad nodarbina čigānus

Šobrīd SIA "Kalnozols būvniecība" strādājošo čigānu skaits ir mainīgs, bet vidēji te nodarbina 45-60 cilvēkus no Latgales un Kurzemes reģioniem.

SIA "Kalnozols būvniecība" personāla daļas vadītājs Ojārs Kārkliņš saka: "Kad arvien aktuālāks kļuva darbaspēka trūkums un tika apspriesti dažādi varianti, kā piesaistīt pēc iespējas ātrāk un lielāku cilvēku daudzumu vienlaikus, bija domas par viesstrādnieku ievešanu, tomēr izvēlējāmies čigānu tautības cilvēkus tepat Latvijā, tādēļ meklējām kontaktu ar sabiedriskās organizācijas "Nevo Drom" priekšsēdētāju A. Berezovski.

Ar čigānu tautību saistās vairāki stereotipi, tāpēc ilgstošu laika posmu šie cilvēki ir bijuši bez darba un viņiem ir grūti pierast pie organizācijā pastāvošās sistēmas. Starp viņiem ir speciālisti, bet dažiem tā ir pirmā oficiālā darba pieredze. Pašlaik lielākā daļa mūsu uzņēmumā strādājošo čigānu ir būvstrādnieki, bet nākotnē plānojam viņus apmācīt dažādās būvniecības specialitātēs.
Nevaru dot nekādus padomus citiem uzņēmējiem, jo katram darba dēvējam pašam ir jāizvērtē meklējamo darbinieku nepieciešamās iemaņas un etniskās īpašības un tikai tad jāpieņem lēmums."

 

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.