Es attīstu Roma un Psiholoģijas savstarpējās saistības, attiecības, likumsakarības, fenomenoloģiju..

Roma etniskajā kultūrā ir daudz psiholoģiskās iezīmes, īpašības un to psiholoģiskie raksturojumi, kas veido orģinālas psiholoģiskās īpatnības.

Roma psiholoģijas koncepts -psiholoģiskie mehānismi, tie, kuri darbojas autonomi(neatkarīgi), tomēr, ietekmē citas dzīves daļas (ikdienu, nodarbinātības jomu, izglītības jautājumus, jebkura veida un līmeņa saskarsmes procesus, paša cilvēka spēju vadīt savu dzīvi(pašregulāciju) u.c.). Pieminētie psihologiskie mehānismi kalpo kā attīstoši, pašsaglabājoši (roma etniskuma pašsaglabāšanā), tā arī, bremzējoši, graujoši, ved strupceļā( negatīvisma un naida pašradīšanā, nenotiek personības un dzīves uzlabojumi, daudz psiholoģisko barjeru) u.c. 

Pielikuma kopceta idejas apskata psiholoģiski dziļāk tādus/tos mehānismus, kuros piedalās psiholoģiska nozīme(personības,sociāla, augstāks dzīves labsajūtu līmenis un praktiski uzlabojumi) un pamatota vajadzība pēc psihologa atbalsta, palīdzības, konsultācijas, psiholoģiskās izglītošanas - vecākus, pedagogus, sabiedrību, sociālos darbiniekus, roma bērnus un pieaugusos u.c.


Uzskaitītie Psiholoģiskie mehānismi, kuru regulāra darbība tieši ietekmē - roma kultūrvides novecošanos(stagnāciju); grūtības integrēties un iekļauties; neatbilst mūsdienu(darba) prasībām; nav atbilstoss(adekvāts) pāsnovērtējums un kritiska (atlasīta informācija) attieksme uz dzīvi un lietām. Tikai,tad varam runāt par kvalitatīviem Latvijas roma rāditājiem ( apmierinātība ar dzīvi, liels bērnu skolas apmeklētības skaits, liels nodarbinātības skaits, daudz roma uzņēmēju, aktīvi iesaistā Latvijas valsts politiskajos procesos u.c.) 

© 2018      SPIED UZ TEKSTU  ROMA  RAKSTURĪGIE PSIHOLOĢISKIE MEHĀNISMI

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.