https://www.rsu.lv/zinatniski-petnieciska-darbiba-psihologija
Testa/ aptaujas nosaukumsTesta/aptaujas autoriIzstrādes gads
Latvijas Klīniskais personības tests (LKPT)Perepjolkina, V., Koļesņikova, J., Mārtinsone, K., Stepens, A.2014–2017
Individuālās anomijas aptauja (IAA)Ļevina, J., Mārtinsone, K.2014–2017
Mākslinieciskās ekspresijas pakāpenisko līmeņu izvērtēšanaBergs-Lusebrinka, V., Upmale, A., Perepjolkina, V., Dimsone, K., Ruttule, L., Meistere-Peltonena, K., Danilāne, L., Skara, K.2015–šobrīd
Supervizora profesionālās kompetences skalaĻevina, J., Mārtinsone, K., Pumpiņa B., Talente I., Rancāne I., Dieviņa N.2015–2016

Verbālās izvērtēšanas metodes
Testa / anketas/ aptaujas nosaukums (latviešu valodā)Oriģinālā testa / anketas/ aptaujas nosaukums un saīsinājumsOriģinālā testa / anketas/ aptaujas autoriOriģinālās versijas publicēšanas gadsStudējošie, kuri iesaistīti testa/aptaujas adaptācijāAdaptētās versijas izstādes gads
Autentiskuma aptaujaThe Authenticity Inventory, AI3Kernis, M. H., Goldman, B. M.2006Gaidis, I.2016
Autentiskuma skalaThe Authenticity Scale, ASWood, A. M., Linley, P. A., Maltby, J., Baliousis, M., Joseph, S.2008Gaidis, I.2016
Bērklija ekspresivitātes aptaujaBerkeley Expressivity Questionnaire, BEQGross, J., John, O.1995Beke, A.2014
Bērnu pārliecību par vecāku šķiršanos skalaChildren's Beliefs About Parental Divorce Scale (CBAPDS)Kurdek, L. A., Berg, B.1987

Parele, L.

2013
Depresijas, trauksmes un stresa skalaDepression, anxiety, stress scale, DASSLovibond, S., Lovibond, P.1995

Ozoliņa, Z.

2014–2015
Dīza/Rēdigera-Makdermotas paradigmas metodeDeese/Roediger–McDermott paradigm (DRM paradigm)Roediger, H. L., McDermott, K., Stadler, M. A.1999Šneidere, K.2015
Draudzības greizsirdības aptaujaFriendship Jealousy Questionnaire, FEQParker, J. G., Lowe, C. M., Walker A. R., Gamm, B. K.2005

Semjonova, A.

2012–2013
Dzīves orientācijas aptaujaThe Life Orientation Test, LOT-RScheier, M. F., Carver, C. S., Bridges, M. W.1994

Izašare, V.

2016
Emocionālā intelekta iezīmju aptaujaTrait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue-CF)Mavroveli, S.2008

Hofmane, A.

2012
Emocionālā intelekta iezīmju aptaujaTrait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue-V.1.50)Petrides, K. V.2007

Hofmane, A.

2013
Ēšanas pašefektivitātes skalaEating Self-efficacy Scale (ESES)Glynn, S. M., Ruderman, A. J.1986Gēgerniece, A.2017
Fiziskā pašraksturojuma aptaujaThe Physical Self-Description Questionnaire, FEKAMarsh, H. W., Peart, N. D., Richards, G. E.1996

Upesleja, G.

2017
Fiziskās pašregulācijas pašefektivitātes aptaujaSelf-Efficacy to Regulate Exercise Questionnaire (FPA)Bandura, A.1997Upesleja, G.2017
Garīgā intelekta pašnovērtējuma aptaujaSpiritual Intelligence Self-report Inventory, SISRI-24King, D. B., DeCicco, T. L.2010

Regzdiņa, L.

2017
Holandes ēšanas uzvedības aptaujaDutch Eating Behavior Questionnaire (DEBQ)Van Strien, T.2002Majore-Dūšele, I., Vāverniece, L.2012
Iekšējā spēka aptaujaInner Strength Questionnaire, ISARoux, G., Lewis, K., Dingley, C.2003–2004

Bartaševiča, I.

2009
Ikdienas garīgās pieredzes skalaDaily Spirituality Experiences Scale, DSESUnderwood, L. G.2002Zemvaldis, E.2016
Insbrukas sociālo kompetenču aptaujaInnsbruck Social Competence Questionary, I-S-K-I-E-L-VKrug, W.2002Romaško, M.2015
Īsā baiļu no negatīva vertējuma skalaThe brief Fear of Negative Evaluation Scale, BFNELeary, M. R.1983

Uburģe, I.

2013
Īsā seksuālās attieksmes skalaBrief Sexual Attitudes Scale, BSASHendrick, C., Hendrick, S. S., Reich, D. A.2006

Lazdāne, A.

2014
Kauna un vainas ievirzes skalaGuilt and Shame Proneness Scale, GASPCohen, T. R.2011

Ķirsis, J.

2012
Kognitīvo rezervju indeksa aptaujaCognitive Reserve Index Questionnaire (CRIq)Nucci, M., Mapelli, D., Mondini, S.2012Šneidere, K.2017
Nozīmju sistēmas testsTest of MeaningKreitler, S., Kreitler, H.2015

Berga, L., Grudziela, D., Legzdiņa, M., Saakovs, A., Taube, I.

2014–2017
Pamata empātijas aptauja pieaugušajiemThe Basic Empathy Scale in Adults, BES-ACarre, A., Stefaniak, N., D’Ambrosio, F., Bensalah, L., Besche-Richard, C.2013

Norkusa, A.

2014
Pāra attiecību novērtēšanas skalaRelationship Assessment Scale, RASHendrick, S. S.1988Lielā, M.2016
Pārdabisko pārliecību skalaSupernatural Belief Scale, SBS-6Young, J., Halberstadt, J.2016

Regzdiņa, L.

2017
Problēmsituāciju pārvarēšanas pieredzes aptaujaThe Coping Orientation of Problem Experience Inventory (COPE)Carver, C. S., Scheier, M. F., Weintraub, J. K.1989Gaidis, I.2016
Psihosociālās reakcijas uz veselības pasliktināšanos un fizisku nespēju aptaujaReactions to impairment and disability inventory (RIDI)Livneh, H., Antonak, R. F.1991

Kazjonovs, M.

2016
Seksuālās Es-shēmas skalaSexual Self-Scheme Scale, SSS ScaleHill, D. B.2007

Bļasāne, M.

2014
Situatīvās motivācijas skalaSituational Motivation Scale, SIMSGuay, F., Robert, J., Vallerand, R. J., Blanchard, C.2000

Ābola, E.

2014
Sociālās fobijas aptaujaSocial Phobia Inventory, SPINConnor, K. M.1999

Parele, L.

2014
Studentu adaptācijas studijām aptaujaStudent Adaptation to Collage Questionnaire (SACQ)Baker, R. W., Siryk, B.1989Kupča, L.2012
Subjektīvās kontroles aptaujaУровень субъективного контроля, УСКБажин, Е. Ф., Голынкина, Е. А., Эткинд Л. М.1984

Stepanova, I.

2015
Široma un Melmeda izdegšanas aptaujaThe Shirom-Melamed Burnout Measure, SMBMShirom, A., Melamed, S.2006

Jēgere, J.

2013
Šutes emocionāla intelekta skalaSchutte Emotional Intelligence Scale (SEIS)Schutte, N. S.1998

Izašare, V.

2014


Uz mākslu balstītās psiholoģiskās izvērtēšanas metodes


Testa / anketas/ aptaujas nosaukums (latviešu valodā)Oriģinālā testa / anketas/ aptaujas nosaukums un saīsinājumsOriģinālā testa / anketas/ aptaujas autoriOriģinālās versijas publicēšanas gadsStudējošie, kuri iesaistīti testa/aptaujas adaptācijāAdaptētās versijas izstādes gads
Mākslas terapijas formālo elementu skalaThe Formal Elements Art Therapy Scale (MTFES)Gantt, L.1998Ciganovska, S., Veide-Nedviga, L.2013
Putna ligzdas zīmējumsBird's Nest Drawing (PLZ)Kaiser, D. H.1996Šķone, N.2014
Sejas stimulu novērtējumsFace Stimulus Assessment (SSN/FSA)Betts, D.2003Plūme, I., Beinerte, V.2017
Silveres kognitīvo spēju un emociju zīmējuma testsSilver Drawing Test (SZT)Silver, R.1983/2007

Rivža, N.

2015
Tilta zīmējumsThe Bridge Drawing (TBD)Hays, R., Lyons, S.1981

Strazdiņa, E., Stoļarova, M.

2016
Uzzīmē stāstuDraw a Story (DAS)Silver, R.1988Soloveja, B.2015
Zīmējumu sērijaDiagnostic Drawing Series (DDS)Cohen, B. M., Hammer, J., Singer, S.1986/1994

Dzene, D., Dakse, E.

2013